Електродомакински уреди - бяла техника от Технодом - уреди с транспортни дефекти и уреди иззети от лизинг

Условия За Ползване


Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате нашия уеб сайт!

Ако използвате този уеб сайтa се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. 

ГЕРБ ООД  (наричан по-долу "Доставчик"), като  собственик на този интернет сайт Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на technohit.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така technohit.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт.technohit.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като technohit.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

technohit.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо technohit.bg за възможност да възникнат такива вреди..

Информация от потребителите

technohit.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до technohit.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. technohit.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Промяна на цени на стоки

technohit.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, technohit.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Освен където е изрично упоменато друго, съдържанието на тази страница и нейните секции е обект на авторско право. Всяко използване на каквато и да е част от нея без изричното писмено съгласие на собственика е незаконно и се преследва от Закона за авторското право и сродните му права.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ние от technomaga.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  • 1. името и адреса ни - "ГЕРБ" ООД , гр. Варна, ул. Кавала №9
  • 2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт, когато са налични.
  • 3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  • 4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  • 5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 
Всички права запазени © 2013-2015 - Техно Дом Онлайн магазин Електроуреди и Бяла Техника от Техно Дом